Service & support:
  • Afspraak inplannen
  • Melding indienen
  • Remote ondersteuningSysteembeheer

Binnen de veranderlijke dynamiek van de hedendaagse zorgverlening en de snelle ontwikkelingen op het gebied van de ICT fungeert Elatro als eigen systeembeheerder binnen huisartsenpraktijken. Hierbij staat het zo soepel mogelijk laten verlopen van de dagelijkse dienstverlening van de huisartsenpraktijk centraal. Tevens wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen waardoor calamiteiten vaak voorkomen kunnen worden.

Advisering

Op verzoek treedt Elatro als onafhankelijk adviseur op bij automatiseringsvraagstukken waarbij huisartsenpraktijken betrokken zijn. Hierbij kan het gaan om een enkele praktijk, een HOED of een Hagro. De advisering heeft als doel de opdrachtgever(s) te voorzien van inzicht in en de mogelijkheden van de situatie. Indien gewenst kan projectmanagement van uit te voeren werkzaamheden verzorgd worden.

Persoonlijk

Veel van het systeembeheer, de ontwikkelwerkzaamheden en de ondersteuning aan praktijkmedewerkers worden door Elatro remote (vanaf afstand) uitgevoerd. Dit wordt afgewisseld met regelmatig bezoek aan de praktijken.
Dankzij het contact met de dagelijkse gang van zaken blijft het inzicht over wat van nut is voor huisartsenpraktijken in het algemeen en de praktijken in het bijzonder groeien en kan de dienstverlening afgestemd worden op de hedendaagse wensen.