Open Source technologie

De hard- en softwarediensten die Elatro levert zijn grotendeels gebaseerd op Open Source technologieën.
Met Open Source wordt bedoeld dat de broncodes die ten grondslag liggen aan deze technologieën voor iedereen kosteloos beschikbaar zijn. Wereldwijd kunnen mensen kennis nemen van de codes, deze verder ontwikkelen en nieuwe ontwikkelingen delen.
Het Open Source Initiative (OSI) draagt deze ideologie uit en zorgt voor de verspreiding en bescherming ervan.
De diensten die met en rondom de Open Source codes ontwikkeld worden mogen worden verhandeld. Door het verspreiden van de diensten worden de codes gebruikt en het draagvlak van de ideologie verstevigd.

Elatro werkt waar mogelijk op basis van Open Source technologie. Onderstaande Open Source systemen worden door ons toegepast, zowel voor lokale implementaties als bij gehoste oplossingen:

  • Drupal CMS
  • Proxmox Virtual Environment
  • Redmine project management
  • Xibo narrowcasting
  • Linux Ubuntu servers
  • Linux Ubuntu desktops
  • OpenVPN implementaties

De huidige standaard van dienstverlening van Elatro is mede te danken aan allen die hebben bijgedragen aan de Open Source technologieën.

Elatro is Individual Member
van de Drupal Association